Bài viết

Độ PH là gì? Chỉ số PH trong cơ thể người bao nhiêu là tốt?

Độ PH là gì? Mỗi môi trường có một nồng độ pH nhất định, trong cơ thể người cũng vậy, pH là chỉ số đo hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch. Nếu lượng ion H+ trong dung dịch nhiều, hoạt động mạnh thì dung dịch đó mang tính axit, ngược lại…

Kiềm Saphia là gì? Cơ chế tác động như thế nào?

Kiềm saphia là gì? Kiềm Saphia là thực phẩm chức năng uống từ 100% thảo dược, độ kiềm 13-14 đầu tiên trên thế giới giúp cơ thể về trạng thái cân bằng, hồi phục từng tế bào tổn thương và hỗ trợ chữa lành bệnh tật. Đây là sản phẩm Kiềm Thảo Dược có độ…