Kiềm Cân Bằng

320,000

14 loại thảo dược quý: Mần trầu, Xạ đen, Sài đất, Lá ổi, Tía tô, Kinh giới, Cỏ xước, Nhân trần, Dền gai, Hoàn ngọc, Bồ công anh, Nhọ nồi, Cà gai leo, Nhân sâm

  • Tăng cường sức khoẻ
  • Nâng cao đề kháng