Thư Viện Đào Tạo

Tầm quan trọng của cân bằng axit – kiềm đối với sức khỏe?

Cân bằng Axit – Kiềm là thuật ngữ thường được nhắc đến trong các phương pháp bảo vệ sức khỏe. Vậy cân bằng axit – kiềm có tầm quan trọng như thế nào đối với sức khỏe chúng ta? Quan điểm của tiến sĩ, bác sĩ Bernado Majalca về cân bằng axit – kiềm Bác…

Công dụng của các dòng sản phẩm Kiềm Thảo Dược

Kiềm thảo dược là sản phẩm được tạo nên bằng công nghệ hoạt hóa kiềm từ thảo được. 100% đi từ các loại cây và mỗi sản phẩm khác nhau đều được sử dụng các loại thảo dược khác nhau.Vì vậy trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về công dụng của các…